Boka nu
+46 84424420
Boka nu

Hurtigrutt och Panamá

  • History-2

1956
”Märtha” går på grund vid Risör och börjar ta in vatten. För att rädda henne sätter man kurs mot grundare vatten där hon till slut sjunker och blir liggande på babordsidan. Fartyget länsas och tätas varefter hon bogseras till Stavanger. Väl i hamn får hon celebert sällskap med ”Galtesund”, berömd för sin flykt undan tyskarna till England. ”Märtha” renoveras på nytt vid hemmavarvet på Klasaskjaeret. Det är nu som hon konverteras till ett modernt fartyg. Det enda som återstod av den gamla ”ångarprofilen” var akterskeppet. Fler hytter byggs på promenaddäcket, hon fick sin ”mjuka” för, bryggan och skorsten görs mer strömlinjeformad, aktermasten halveras. I maskinrummet görs inga större förändringar förutom en total motorgenomgång och renovering. ”Märtha” används sedan som ett ”reservskepp” till den nya ”m/s Stavanger” som gick på nattrutten, Sandnes-Stavanger-Bergen och till den italienskbyggda ”Sanct Swithun” på rutten, Bergen-Kirkenes.

1959
Hon sätts in på rutten Oslo-Bergen tillsammans med sitt systerfartyg, ”Rogaland”

1963
Stavanger Ångfartyg As beslutar att upphöra med trafiken mellan Oslo och Bergen. Under åren mellan 1963 och 1973 gör ”Märtha” en nattur i veckan, från Stavanger till Oslo. 1974 börjar hon göra samma resa 3 och 4 gånger i veckan.

30 Augusti 1974
”Kronprinsessan” gör sin sista resa på rutten Stavanger-Bergen.

September 1974
”Märtha” får en ny roll som hotellfartyg i Stavanger. Samma år säljs hon åt Nika Invest AS i Sandfjord och döps om till ”Koster”. Hennes nya hemmahamn blir Strömstad i Sverige där hon fungerar som sandblästringsfartyg. ”Nika” och ”Märthas” förhållande blir inte långvarigt och efter försäljningen byter hon på nytt identitet.

1979
”Kronprinsesse Märtha” får nya ägare och registreras i Panama. Sedan följer en omfattande inre och yttre renovering på Meyer Schiffswerft i dåvarande Västtyskland. Det blir en dyr historia (2 miljoner dollar!)på grund av ägarnas bristande erfarenhet och meningsskiljaktigheter. Hon får namnet ”Sport Rover” och under ett års tid fungerar hon som kryssningsfartyg för framförallt sportdykare och äventyrslystna i Väst-Indien. 1980 lämnar bolaget in sin konkursansökan.

Stäng