Fartygshistoria

  • 24422621-1.jpg

M S Kronprinsesse Martha Fartyget

MS Kronprinsesse Märtha, ett kryssningsfartyg som beställdes 1928. Byggdes vid "International Ship-building and Engineering Co" i Danzig. Sjösattes och levererades sommaren 1929 till Stavanger, Norge.

Systerfartyg Rogalands hemsida: www.gamlerogaland.no
Sök information på: www.warsailors.com
Hela historien och foton från varvet: www.faktaomfartyg.com